Sertifikatai ir kokybės valdymas

UAB „Garsų pasaulis“ (arba toliau – Įmonė) skiria nuolatinį dėmesį visų įmonėje vykstančių procesų gerinimui. Įmonėje įdiegtos vadybos sistemos, vidaus tvarkos užtikrina aukštą vykdomų veiklų ir procesų kontrolę, gaminamų produktų kokybę, producijos ir informacijos saugumą, konfidencialumą. UAB „Garsų pasaulis“ veikla atitinka tarptautinių standartų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, ką įrodo Įmonei išduoti sertifikatai ir licencijos.

1996 m. UAB „Garsų pasaulis“ buvo išduotas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos policijos departamento viešiosios policijos valdybos leidimas spausdinti griežtos apskaitos numeruotus blankus.

1999 m. UAB „Garsų pasaulis“ buvo išduota Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos licencija gaminti vertybinius popierius, dokumentų blankus, banderoles, oficialius žymėjimo ženklus.

2002 m. UAB „Garsų pasaulis“ kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. Kokybės vadybos sistema apima Įmonės politiką, procesus, tvarkas ir procedūras, sukurtas užtikrinti klientų reikalavimų ir lūkesčių tenkinimą bei skirtas nuolatos gerinti Įmonėje gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybę.

2004 m. UAB „Garsų pasaulis“ aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Siekiant harmonijos su gamta, Įmonė įsipareigoja skirti didelį dėmesį jos išsaugojimui, nuolatos gerinti veiklos procesus, kad mažėtų daromas poveikis aplinkai, siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo visose gamybos srityse ir periodiškai vertinti rezultatus. Taip siekdama kuo mažesnio poveikio aplinkai Įmonė įsipareigoja diegti pažangiausias gamybos technologijas ir racionaliai naudoti resursus.

2004 m. UAB „Garsų pasaulis“ įdiegta saugios spaudos vadybos sistema, sertifikuota pagal CWA 14641 standarto reikalavimus. Nuo 2016 m. įmonės saugios spaudos vadybos sistema sertifikuota pagal CWA 14641 standartą pakeitusio ISO 14298 standarto reikalavimus. Ši vadybos sistema apima Įmonės politiką, procesus, tvarkas ir procedūras, sukurtas užtikrinti saugios spaudos produktų gamybą bei saugios spaudos klientų reikalavimų ir lūkesčių tenkinimą. Saugios vadybos sistema skirta nuolatos gerinti Įmonėje gaminamų saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų produktų ir teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti gaminamos produkcijos saugą.

2012 m. UAB „Garsų pasaulis“ Informacijos saugumo valdymo sistema sertifikuota pagal ISO 27001 standarto reikalavimus. Šios vadybos sistemos tikslas yra užtikrinti, kad klientų bei Įmonės  informaciniai resursai, informacijos apdorojimo priemonės ir informacija būtų naudojami ir tvarkomi taip, kad būtų išsaugotas jautrios informacijos konfidencialumas, informacija būtų apsaugota nuo neteisėto tyčinio ar netyčinio paviešinimo, atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar praradimo.

2017 metais UAB „Garsų pasaulis“ darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema buvo sertifikuota pagal BS OHSAS 18001 standarto reikalavimus.

2020 metais UAB „Garsų pasaulis“ darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema buvo sertifikuota pagal ISO 45001 standarto reikalavimus.

 

TOP įmonė 2018